Terapie

 • terapia dzieci z zaburzonym rozwojem
 • terapia dzieci z autyzmem
 • terapia dzieci z Zespołem Aspergera
 • terapia dzieci z całościowym
  zaburzeniem rozwoju
 • terapia behawioralna (ABA)
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia dzieci ADHD, nadpobudliwych
 • terapia dzieci z mutyzmem
 • terapia dzieci lękliwych
 • integracja sensoryczna
 • terapia dzieci z dysleksją
 • terapia dzieci z trudnościami szkolnymi
 • terapia zajęciowa
 • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej
 • kinezjologia edukacyjna
 • logopedia i terapia mowy
 • pomoc psychologiczna
 • indywidualne:
  pomoc psychologiczna w kryzysach, nerwicach, depresjach - diagnoza, psychoterapia
 • grupowe: trening interpersonalny dla dorosłych, młodzieży, rozwojowy i dla osób w kryzysie
 • arteterapia
 • muzykoterapia

Inne zajęcia

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne

Zapraszamy na konsultacje psychiatryczne do K2 studio.Studio K2

K2, Studio Działań Plastycznych i Terapeutycznych w Lublinie jest miejscem, w którym spotykają się osoby o szczególnych potrzebach oraz ich rodziny, a takze osoby, które chcą się rozwijać poprzez arteterapię.

K2 zostało założone w 2001 roku. Wśród naszych podopiecznych są osoby z zaburzeniami rozwojowymi nie mogące się odnaleźć w otaczającym świecie. Prowadzimy terapię i diagnozę dla osób z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, pracując z zachowaniami problemowymi i niepożądanymi. Znaczną część stanowią dzieci i młodzież z:

 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • mutyzmem
 • ADHD
 • zaburezeniami zachowania
 • lękiem
 • dzieci z trudnościami szkolnymi
 • Zespołem Downa

Studio K2 oferuje także terapie dla osób dorosłych oraz dla całych rodzin.

Każda osoba w Studiu K2 prowadzona jest indywidualną terapią dostosowaną do jego potrzeby i możliwośći.

Pracujemy w oparciu o metody oparte na dowodach sprawdzonych badaniami empirycznymi.

Studio K2 współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autystycznym O/Lublin, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych nr 3. Posiadamy rekomendacje Fundacji Synapsis.

Studio K2 było superwizowane przez psychologów pracujących w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Katarzyna Krasnodębska odbyła staż w IPiN w Warszawie.

Strona główna | Aktualności | Zajęcia | Kadra | Rekomendacje | Warto przeczytać | Galeria | Linki | Kontakt

Copyright (c) 2013 K2 Studio Działań Plastycznych i Terapeutycznych.